Ukončení kurzu v Opavě

  • Aktuality |
  • Ukončení kurzu v Opavě
  • 22. června 2007

    Ukončen kurz v Opavě. Do kurzu nastoupilo 14 účastníků a 13 jich kurz ukončilo úspěšně. Velmi kladně můžeme hodnotit nástup 4 účastníků do zaměstnání během kurzu. Další 1 účastník nastupuje k 1.7.2007 do zaměstnání na HPP a 3 účastníci mají příslib nekolidujícího zaměstnání. Ostatní mají zpracován plán své další cesty. Všem přejeme hodně úspěchů!

  • O nás