Ukončení projektu "Zaměstnávání bez rozdílu"

  • Aktuality |
  • Ukončení projektu "Zaměstnávání bez rozdílu"
  • 30. června 2007

    Byl úspěšně ukončen projekt "Zaměstnávání bez rozdílu" realizovaný v rámci opatření 3.2.2. Téměř polovina zařazených účastnic (dlouhodobě nezaměstnané ženy nad 45 let) se vrátila v průběhu kurzů nebo bezprostředně po jeho skončení zpět na trh práce, nebo získala příslib zaměstnání.

  • O nás