Kariérové poradenství a koučování

 • Vzdělávání |
 • Kariérové poradenství a koučování |
 • Reference na kurz Kariérové poradenství a koučování
 • Reference na kurz Kariérové poradenství a koučování

  Vážené a milé lektorky, chtěla bych vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou lehkostí, ale zároveň pevnou rukou, jste nás online kurzem prováděly. Vaše odborné znalosti mi poskytly, a věřím, že i do budoucna mi budou poskytovat, množství nápadů pro mou práci se školními dětmi. Semináře měly vždy velice příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru. Měla jsem obrovské štěstí i na účastnice kurzu - každá jsme byly z úplně jiné pracovní sféry. Vzájemné sdílení našich zkušeností mělo pro mě velký význam. Osmdesáti hodinový kurz pro kariérové poradce měl pro mě zásadní význam. Děkuji. Blanka, ZŠ Porubská, Ostrava


  Velmi děkuji za praktické nástroje, které využiji v kariérovém poradenství, např. metaforu stromu, kolo rovnováhy, techniky s kartami a mnoho dalších podnětných aktivit. Během kurzu jsem načerpala spoustu inspirace, získala kontakty na kolegyně – poradkyně a poznala zákulisí nové profese. Kurz jste vedly velmi empaticky, srozumitelně a profesionálně, i s ohledem na on line prostředí. A také děkuji za úžasně zpracované materiály – metodiky a obsahy kurzů, včetně prezentací. Renata, kariérová poradkyně


  Celý kurs byl hezky a kvalitně připraven, včetně materiálů, které využijeme ve své práci. Důraz byl rovněž kladen na praktické činnosti a jejich dostačující procvičení. Lektorky vedly hodiny velmi příjemně, snažily se o klidný průběh výuky s úsměvem. Zodpovědně nám vysvětlily i náročné části učiva, trpělivě nám odpovídaly na naše dotazy. Odnáším si důležité vědomosti pro práci kariérového poradce. Rovněž prakticky vyzkoušené pracovní postupy se zpětnou vazbou od spolukurzistek. Ale také hodně vzpomínek na příjemné chvíle s příjemnými lidmi. Majka, pedagog SŠ


  Kurz byl pro mě přínosem. Na začátku tohoto školního roku jsem byla postavena před úkol stát se vyučující předmětu o volbě povolání a zároveň kariérním poradcem na škole. Na škole již několik let vykonávám funkci výchovné poradkyně, tak bylo nějak přirozené být i kariérním poradcem. Ze začátku jsem si i já myslela, že opravdu jedno splývá s druhým.

  Díky Vašemu kurzu se mi otevřely oči a teprve teď chápu smysl a obsah práce kariérového poradce.

  I když pracuji ve škole pro žáky s lehkým mentálním postižením, použila jsem některé metody nebo koučovací nástroje (přiměřeně mentalitě žáků) a zjistila jsem, že nám to pomáhá.

  Chce to nebát se učit a zkoušet stále nové.

  Z kurzu si odnáším:

  • náměty do hodin předmětu o volbě povolání
  • zajímavé koučovací nástroje
  • zkušenosti s učením se novému
  • příjemné chvilky s novými lidmi a poznatky z jejich činnosti kariérového poradce
  • nový pohled na kariérové poradenství

  Martina, pedagog a kariérový poradce na Speciální ZŠ


  Osobní přístup, smysliplnost technik a zažití osobních zkušeností, které mohu využít i mimo kariérové poradenství: Kurz mi přinesl znalost technik pro práci kariérového poradce, které jsem si mohla osobně vyzkoušet. Získané informace a zkušenosti mohu využít i mimo kariérové poradenství. Oceňuji materiály, které jsem ke každému semináři dostala. Jana, výchovný a kariérový poradce ZŠ


  Kurz probíhal ve velice příjemné atmosféře, lektorky se nám maximálně věnovaly a ochotně odpovídali také na dotazy, které jsme měli. Celý kurz nesmírně obohatil mé znalosti v oblasti koučinku a poradenství o nové a zajímavé techniky. Odnáším si mnoho technik a nápadů, které můžu využít ve své praxi. Jsem ráda za poznatky o fungování mozku a využití přirozených reakcí ostatních. (toto pro mě bylo nové). Kurz byl zaměřen mnoha směry – teorie i praxe a nic mi nechybělo. Kamila, kariérový poradce v neziskové společnosti


  Osobně se mi velmi líbil způsob, jakým byl kurz veden. Sami jsme byli situováni do pozice klienta, který chce něco řešit. Mohli jsme si vyzkoušet sami na sobě různé metody a mít s tím spojeny i vlastní prožitky. Myslím, že je to velmi důležité při další práci se studenty. Mohu být schopna ještě větší empatie a naopak vyvarovat se toho, co mi nedělalo dobře. Vyzkoušela jsem si poprvé skupinovou terapii, i když samozřejmě v odlehčené podobě, za což jsem ráda. Byla jsem vděčná, že nešlo jen o teoretické přednášky. Celý kurz hodnotím velmi pozitivně a děkuji za profesionalitu, s jakou jste k nám přistupovaly. Na každý následující kurz jsem se velmi těšila a byla v očekávání, co nového zažiji a poznám. Lenka, pedagog a kariérový poradce, Gymnázium


  Atmosféra celého kurzu byla velmi příjemná. Promyšleně strukturovaný kurz nabízel dostatečný prostor pro nácvik a trénink nových technik a strategií. Obohacením kurzu byla účast lidí i z jiných oborů, což nabízelo více pohledu na věc a vhledu do problematiky KP. Odnáším si:

  • Jiný pohled na problematiku kariérního poradenství
  • Seznámení s novými  - zajímavými – kreativními technikami, se kterými se dá s žáky pracovat
  • Zásobník her – technik
  • Nápady, jak zlepšit a změnit svou práci KP
  • Pochopení a vedení technik vedení rozhovoru

  Michaela, výchovný a kariérový poradce SŠ


  Odnáším si:

  • mnoho cenných rad, materiálů a námětů, jak nasměrovat žáky v jejich kariérním růstu,
  • „společné dílo“, které vznikalo v přátelské a inspirující atmosféře,
  • nový pohled na náplň kariérového poradce,
  • důležitý poznatek – KP neradí, pouze směřuje,
  • díky kariérovému stromu jsem si o sobě i já mnohé uvědomila…

  Kurz probíhal ve velmi příjemné, neformální a otevřené atmosféře. Seznámila jsem se s novými metodami (a že jich bylo) a s následným využitím v praxi. Největší přinos spatřuji v tom, že dochází k propojení teorie s praxí, tím pádem získáme inspirativní podněty pro další práci.

  Jsem si vědoma, že jako začínající kariérový poradce stojím na začátku, program vnímám jako odrazový můstek a bude záležet jen na mně, jak daleko doletím.

  Nikola, pedagog a kariérový poradce SŠ


  "Odnáším si zajímavé techniky a nový pohled na svojí sebereflexi. Přínosem byla práce s kartami, prostor pro sebereflexi a čas strávený s lidmi, kteří chtějí objevovat svoje možnosti. Seminář naplnil moje očekávání. Jen tak dále :)"


  "Moc děkuji za krásně strávený den! Super atmosféra komorního prostředí, profesionalita lektora, informace o materiálech, ze kterých mohu čerpat při dalším studiu."


  "Děkuji za skvělý přístup a uvědomění, že i učitelé si občas chtějí hrát :) Odnáším si uvědonění svého potenciálu, nové metody, které mám chuť zkusit se svými žáky, vědomí o literatuře, inspiraci a prožitky."


   

  nahoru

 • O nás