BRAVO

 • Projekty ESF |
 • BRAVO |
 • Aktuality
 • Kurz Ostrava

  Dne 11. ledna 2012 do prvního běhu kurzu v Ostravě natoupilo 7 žen, z toho 4 absolvují rekvalifikaci Administrativní pracovník/pracovnice, 2 absolvovaly rekvalifikaci Pomocný dělník/dělnice a 1 absolvovla rekvalifikaci Hospodyně.

  Závěr kurzu Ostrava

  nahoru

  Zahájení v Hranicích na Moravě

  27. března 2012 jsme zahájili kurz v Hranicích na Moravě. Do kurzu nastoupilo 9 ženských účastníků. Účastnice se přihlásily do rekvalifikací - 4 rekvalifikace Hospodyně, 2 rekvalifikace Administrativní pracovnice a 2 Obchodní zástupce/prodejce.

  nahoru

  Zahájení v Šumperku

  20. dubna 2012 jsme zahájili kurz v Šumperku, do kurzu nastoupilo 9 účastníků (9 žen) - z toho si vybrali tuto rekvalifikaci 3 účastníce Hospodiny, 3 účastnice Administrativní pracovnici, 2 účastnice Obchodní zástupce/prodejce a 1 účastnice Pomocná dělnice.

  nahoru

  První tři běhy projektu Bravo ukončeny

  V první polovině roku 2012 jsme zahájili 3 běhy kurzů projektu BRAVO a to v Ostravě, Hranicích na Moravě a Šumperku. Ve spolupráci s ÚP a oslovením cílových skupin (osoby nad 50 let a osoby pečujícíc o osobu blízkou) jsem oslovili zájemce o kurz. Do kurzu se přihlásilo Ostrava - 9 účastníků, Hranice na Moravě - 9 účastníků a Šumperk - 9 účastníků. Účastníci se zapojili do projektu, který jim nabídnul vzdělávání v tématech - efektivní komunikace, asertivní jednání, sebeprezentace, orientace na trhu práce, pracovně-právního minima, finanční gramotnosti a práce na PC (programy MS Word, MS Excel, MS Power Point, práce s Internetem a elektronickou schránkou). Součástí je také profesní poradenství a systemický koučink zaměřený na sebepoznání a rozvoj sám sebe.

  Součástí kurzu je také rekvalifikace s bezplatnou praxí u zaměstnavatele. Účastníci měli na výběr ze 4 rekvalifikací - administrativní pracovník/pracovnice, pomocný dělník/dělnice, obchodní zástupce/prodejce a hospodyně.

  Kurz v Ostravě ukončilo 7 účastníků, dva onemocněli a z důvodu nízké docházky nebylo možné kurz dokončit. Kurz v Hranicích na Moravě ukončilo 8 účastníků a 1 účastnice se zaměstnala již během kurzu a tudíž kurz neukončila. V Šumperku ukončilo kurz všech devět účastníků. Do zaměstnání nám okamžitě nastoupili po ukončení kurzu 2 účastníci.

  Součástí projektu BRAVO je také zprostředování zaměstnání - v rámci prvních 3 běhů se nám podařilo zprostředkovat zaměstnání:

  - Ostrava - 1 účastnice

  - Hranice na Moravě - 3 účastníci

  - Šumperk - 1 účastnice

  nahoru

  Kurz v Novém Jičíně

  3. září 2012 zahájen kurz v Novém Jičíně. Do kurzu zapojeno 8 účastníků  - 8 žen. Účastnice absolvují rekvalifikace -  3 účastnice Obchodní zástupce/prodejce, 2 účastnice Hospodyně, 2 účatnice Pomocná dělnice a 1 účastnice si vybrala rekvalifikace Administrativní pracovnice.

  Pro velký zájem jsme se rozhodli další kurz Bravo zaměřený na vzdělávání, uskutečnit také v Novém Jičíně.

  nahoru

  Již druhý kurz zahájen v Novém Jičíně

  2. října 2012 jsem zahájili vzdělávání dospělých v rámci kurzu Bravo v Novém Jičíně. Do kurzu zapojeno 8 účatníků z toho 6 žen a 2 muži. Účastnici si vybrali tyto rekvalifikace - 2 účastníci Pomocný dělník/dělnice, 2 účastníci Obchodní zástupce/prodejce, 2 účastnice Hospodyně a 1 Administrativní pracovník. 1 účastnice nastoupila na konci října do zaměstnání a již rekvalifikaci nezahájila, jen se zapojila do aktivit profesní poradenství a systemický koučink.

  nahoru

  Kurz zahájen v Prostějově

  4. října 2012 zahájen kurz v Prostějově. Účatníků nastoupilo do vzdělávání kurzu Bravo 9 účastníků - 8 žen a 1 muž. Účastníci si vybrali tyto rekvalifikace - 8 žen si vybralo rekvalifikaci Hospodyně a 1 muž rekvalifikaci Obchodní zástupce/prodejce.

  nahoru

  Další běh kurzu zahájen v Prostějově

  Na konci roku 3. prosince 2012 zahájen další běh kurzu v Prostějově. Do kurzu nastoupilo 8 účatníků - 7 žen a 1 muž. Účastníci si vybrali tyto rekvalifikace - 6 rekvalifikace Hospodyně a 1 rekvalifikace Obchodní zástupce/prodejce. Jeden účastník nastoupil do zaměstnání na DPP a tudíž již nestačil nastoupit do rekvalifikace.

  nahoru

  Ukončeny další běhy kurzu projektu Bravo

  V druhé polovině roku 2012 jsme zahájili a úspěšně ukončili další kurzy projektu BRAVO a to v Novém Jičíně - dva běhy (pro velký zájem) a v Prostějově jeden běh. V Novém Jičíně nám do prvního i druhé běhu kurzu nastoupilo po 8 účastnících. V Prostějově se zapojilo 9 účastníků.

  Vzdělávání účastníků bylo zaměřeno na témata efektivní komunikace, sebeprezentace, vytvoření osobního porfolia - životopis, motivační dopis..., finanční gramotnosti, pracovně právního minima, sebepoznání formou systemického koučinku, orientace na trhu práce a další. Součástí kurzu je také cílená rekvalifikace s bezplatnou praxí u zaměstnavatele. Zaměstnavatelé mají možnost vyzkoušet si potenciální zaměstnance přímo při práci. Další aktivitou byla také práce s PC zaměřená na programy MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet a práce s elektronickou schránkou.

  První běh kurzu v Novém Jičíně úspěšně ukončilo kurz všch 8 účastníků, ve druhém kurzu v Novém Jičíně nám v průběhu kurzu nastoupila do zaměstnání jedna účastnice, ostatní úspěšně ukončili celý kurz. V Prostějově ukončilo celý kurz všech devět účastníků.

  Našim účastníkům také nabízíme zprostředkování zamětnání. Podařilo se nám zprostředkovat zaměstnání:

  - Nový Jičín první běh - 3 účastnice

   

  nahoru

  Začátek roku 2013 - zahájen kurz v Přerově

  Na začátku roku 2013 jsme zahájili další kurz a to v Přerově. Do kurzu nám nastoupilo 10 účastníků. Vzdělávání, kterým si účastníci projdou je zaměřeno na orientace na trhu práce, profesní poradenství, efektivní komunikace, asertivita, pracovně-pravání minimum, sebepoznání vedeno formou systemického koučinku, práce na PC a mnoho dalších.

  Součástí kurzu je také rekvalifikace s bezplatnou praxí u zaměstnavatele - administrativní pracovník/pracovnice, obchdoní zástupce/prodejce a hospodyně - z toho 4 si vybrali rekvalifikaci Hospodyně, 3 rekvalifikace Administrativní pracovník/pracovnice a 3 rekvalifikaci Obchodní zástupce/prodejce.

  Účastníkům je také nabídnuto zprostředkování zaměstnání.

  nahoru

  Tisková zpráva z průběhu projektu BRAVO

  V průběhu projektu BRAVO, do kterého bylo doposud zařazeno 53 osob, nastoupilo do zaměstnání 11 osob. Se zájemci o zprostředkování zaměstnání jsme stále v kontaktu.

  nahoru

 • O nás