DALEKOHLED

 • Projekty ESF |
 • DALEKOHLED
 • DALEKOHLED - Šance pro děti a rodiče ADHD/ADD

  Věnujte dítěti čas a přirozený pohyb teď, výsledky pak bude zužitkovávat po celý život!

  Období realizace: 1.6.2013 - 31.12.2014

  Místo realizace: Ostrava

  Lidský mozek je obdařen neuroplasticitou, což je schopnost měnit se vlivem zevních nebo vnitřních podmínek, také na základě zkušeností a učení. Tato schopnost od narození klesá, největší je do 6 let, ve 12 letech se již rovná dospělému. Dětství je tedy období, kdy  můžeme nejsnáze a nejlépe připravit každého jedince na budoucí život, naučit  základní dovednosti, které bude potřebovat. 

  nahoru

  Obsah projektu DALEKOHLED

  Klíčové aktivity projektu:

  1. Psychologická intervence: vstupní a výstupní diagnostika dítěte, poradenství pro rodiče a rodinu s dítětem s ADD/ADHD, zpráva pro rodiče, rodiče mohou využít psychologické konzultace ZDARMA k řešení nejrůznějších potíží!
  2. Praktický nácvik (cvičení) – pohyb je člověku přirozený a je využíván k léčbě poruch pozornosti a soustředění (12 hod. cvičení dětí, 6 hod. cvičení pro rodiče s jejich dětmi)
  3. Příručka DALEKOHLED s kompletními informacemi a praktickými návody cvičení pro rodiče a pedagogy
  4. Praktický nácvik pro pedagogy pracující s dětmi s ADD/ADHD (6 hod. praktického nácviku pro pedagogy včetně náhledu na cvičení dětí).

  Ukázka metodiky práce s dětmi:

    DALEKOHLED ADHD, ADD DALEKOHLED ADHD, ADD  DALEKOHLED ADHD, ADD DALEKOHLED


   

   

  nahoru

  Komu je DALEKOHLED určen

  DALEKOHLEDU se mohou účastnit:

  • děti se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP) především s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD/ ADD) z 1 až 4. tříd základních škol
  • jejich rodiče
  • pedagogové, pracujícím s těmito dětmi

  Harmonogramy probíhajících skupin naleznete zde.

  Program pro pedagogy (akreditovaný MŠMT č.j. MSMT-1778/2014-1-169) bude zahájen v září 2014.

  Rodiče mohou využívat psychologických služeb v rámci projektu zdarma.

  Reference rodiče, který využil poradenské služby v rámci projektu DALEKOHLED: 
  "Děkuji za poradenské služby v rámci projektu DALEKOHLED, díky kterým jsem si srovnala své životní priority, dokázala se uklidnit a najít vnitřní sílu a energii pro řešení problémů, které mi můj život přináší."
  Hanka

  Názor odborné veřejnosti na aktivity projektu DALEKOHLED:

  Vážená paní doktorko, Váš projekt vypovídá o citlivém a dlouholetém vedení rehabilitace pohybem, určené dětem. Odbornost a klinická zkušenost Vás v některých případech při vysvětlení mechanismů účinku pohybu vede ke stručnosti, což však není na úkor srozumitelnosti. Důležité je, že pohyb pro Vás nemá charakter pouhého cvičení, kde se měří rychlost, výkon v čase atd., ale má specifický, restituční charakter. A to můžete, na rozdíl některých jiných specialistů, prokázat výsledným efektem vybraných a Vámi používaných pohybových sestav. Hodně sil do Vaší záslužné práce Vám přeje L. Vašina.

  P.S. Vašina, L. (2013): Repetitorium sanoterapie. IMS-Brno, Bonny Press.

  Praktický nácvik

  nahoru

  Realizační tým DALEKOHLED

  PhDr. Jitka Hodaňová - psycholog, absolventka jednooborového studia psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, převážnou část odborné praxe/30let/věnovala problematice dětí s výchovnými a výukovými problémy a dětem s vývojovými poruchami na podkladě ADHD/ADD, výsledky práce prezentovala i v odborných časopisech. Dvanáct let pracovala jako psycholog na úřadu práce, kde se věnovala pracovně profesnímu poradenství.

  MUDr. Marie Zemánková - dětský neurolog, neurolog a pediatr se věnuje poruchám pohybu nejen v lékařské praxi, ale i teoreticky v přednáškách, učebnicích, článcích v odborných časopisech doma i v zahraničí. Sleduje nejnovější poznatky v rehabilitaci i kineziologii, srovnává je a aplikuje u dětí i u dospělých spolu s cvičením z ozdravných systému Orientu / jóga, taichi .../ se zaměřením zvláště u dětí s ADHD/ADD. 

  PhDr. Pavla Štalmachová - psycholog v Pedagogicko psychologické poradně, dlouhodobě pracuje s dětmi s výchovnými a výukovými potížemi,  dlouhodobě se také věnuje lektorské činnosti, výcvikové práci s pedagogickými pracovníky, externí učitel PF OU, VŠB Ostrava.  Pracuje také jako metodik pro školní psychology v rámci školních poradenských pracovišť.

  PhDr. Zuzana Prokopová - psycholog, vystudovala jednooborovou psychologii na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má 35 let odborné praxe, z toho 16 let pracovala v pedagogicko psychologické poradně, kde se převážně věnovala práci s dětmi s výchovnými a výukovými problémy a s dětmi zdravotně hendikepovanými. Pracovala také jako psycholog na úřadu práce.

  PhDr. Sylvie Navarová - psycholog, terapeut, využívající strategický a systemický přístup ke klientovi, pracuje s jednotlivci i rodinami, vystupuje na mezinárodních konferencích psychologie, vzdělávání a společenské odpovědnosti. Vede kurzy pro výchovné poradce a pedagogy. Je vedoucím projektu DALEKOHLED a jednatelkou společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o.

  Ing. Alena Šuleřová - finanční manažerka a manažerka aktivit projektu

  nahoru

  Informace a přihlášení do projektu DALEKOHLED

  Více informací Vám ráda podá: PhDr. Sylvie Navarová, tel.: 605214849, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

  nahoru

 • O nás