DELTA - 6 aktivit směřujích k zaměstnání

 • Projekty ESF |
 • DELTA - 6 aktivit směřujích k zaměstnání
 • „DELTA - 6 aktivit usnadňujících cestu k zaměstnání"

  PROJEKT OCENĚN NÁRODNÍ CENOU KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2015

  Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00074

  Území dopadu:         Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj

  Cílové skupiny:        osoby nad 50 let, osoby pečující o osobu blízkou

  Realizace:                 1. 1. 2010 - 31. 12. 2011 + realizace následných poradenstkých programů ve spolupráci s ÚP MSK, OlK, ZlK

  Cíl projektu: Posílení sociálních a pracovních dovedností cílových skupin projektu pro jejich rovnocenný vstup na trh práce a motivace k aktivnímu chování v něm vedoucí k integraci do společnosti a udržení zaměstnání.

  Projekt podpořil: celkem 138 osob (plán 80), z toho 129 klientů úspěšně projekt ukončilo. Nad rámec projektu prošlo úspěšně 108 klientů akreditovanými rekvalifikačními programy. V průběhu projektu se vrátilo zpět na TP 35 osob, tj. celkem 25% ze zapojených.


  Projekt nabídl klientům 7 provázaných aktivit:

  1. Sebezkušenostní zácvik - poradenská aktivita, sebepoznání osobních a pracovních předpokladů, bilanční a pracovní diagnostika
  2. Vzdělávání - pracovní právo, firemní kultura, komunikace a asertivita, ekologické chování, finanční gramotnost a další
  3. Kariérový koučink - rozšíření přehledu o možnostech hledání a nalezení zaměstnání
  4. Praxe - posílení odborných kompetencí, ukázky různých činností dle individuálních předpokladů spojené s praktickým výkonem činnosti dle individuálních předpokladů, možnost učit se v reálném pracovním prostředí a příležitost prezentovat se potenciálnímu zaměstnavateli
  5. Práce na PC - rozvoje IT dovedností, získání praktických dovedností v práci s PC dle individuálních předpokladů - Word, Excel, Internet, e-mail, Power Point, tvorba webu
  6. On-line poradenství – po celou dobu realizace projektu (dle potřeb)

  V průběhu programu si klienti mohli zvolit, zda chtějí absolvovat rekvalifikaci a mít tak možnost zvýšit či rozšířit svou stávající kvalifikaci. Této možnosti využilo a rekvalifikaci úspěšně ukončilo 108 klientů.ci.

  nahoru

 • O nás