Kariérový koučink do škol

 • Projekty ESF |
 • Kariérový koučink do škol
 • Kariérový koučink do škol

  PROJEKT OCENĚN NÁRODNÍ CENOU KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2013

  Registrační číslo projektu: projekt č. CZ.1.07/1.1.00/14.0072

  Území dopadu: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj

  Cílové skupiny: žáci 9. tříd ZŠ, žáci 3. a 4. ročníků SŠ, výchovní poradci a školní psychologové

  Realizace:          15. 9. 2010  -  31. 8. 2013

  Cíl projektu: Posílení klíčových kompetencí žáků, jejich zplnomocnění k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a budoucí profesní dráhu a tím úspěšnější vstup na trh práce - formou nových nástrojů kariérového poradenství.

  Projekt podpořil: 1019 žáků ZŠ a SŠ a 48 výchovných poradců ZŠ a SŠ


  Žáci absolvovali tyto čtyři aktivity:

  1.     Profesní diagnostika - interaktivní zkušenostní workshop a kariérní testování formou assessment centra pomohou účastníkům při rozhodování o jejich dalším studiu v návaznosti na volbu povolán, testování je k dispozici on-line zde

  2.     Kariérový koučink - série schůzek vedených formou systemického kariérového koučování zajistí individuální přístup ke každému žákovi

  3.     Kompetence pro trh práce - účastníci se metodou zážitkového učení budou rozvíjet v základních kompetencích nutných pro uplatnění na trhu práce - efektivní komunikaci, asertivitě a praktické psychologii

  4.     Kulatý stůl - setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů a vzdělavatelů zajistí přísun aktuálních informací z lokálního trhu práce


  Výchovní poradci a školní psychologové absolvovali kurz kariérového poradenství - Osobní personalistika pro ZŚ a SŠ, akreditovaný MŠMT č.j. 28553/2011-25-729

   

  Kariérový koučink do škol SŠ Polytechnická Brno

  Kariérový koučink do škol Gymnázium Ostrava-Poruba

  Kariérový koučinku do škol ZŠ Šrámkova Opava

  Kariérový koučink do škol Střední škola ochrany osob a majetku Ostrava-Michálkovice

  nahoru

  Kariérový koučink do škol na výstavě pro JOB 2012

 • O nás