Ukončené projekty OP RLZ

 • Projekty ESF |
 • Ukončené projekty OP RLZ |
 • CESTA - Jsem na křižovatece a mám možnost volby
 • CESTA - Jsem na křižovatce a mám možnost volby

  "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

  nahoru

  O projektu

  Operační program:   Rozvoj lidských zdrojů - Aktivní politika zaměstnanosti

  Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.14.2/0058

  Oblast realizace:       Moravskoslezský kraj

  Doba realizace:         1. 7. 2006  -  30. 6. 2008

  Cíl projektu: posílení aktivní politiky zaměstnanosti realizací kurzů pro osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností nad 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané, které svým obsahem (motivační a vzdělávací aktivity, skupinové a individuální poradenství, osobnostní a pracovní diagnostika, odborné praxe) zlepší jejich uplatnění na trhu práce a přispěje k podpoře jejich rovných příležitostí.

  Cílové skupiny: osoby nad 50 let věku a osoby dlouhodobě nezaměstnané nad 12 měsíců evidence na ÚP


  Obsah kurzu:

  1. vzdělávací a poradenské aktivity (rozvoj komunikačních a sebeprezentačních dovedností, zdokonalení se v práci s počítačem a internetem - 42 hodin, rozšíření přehledu o možnostech hledání vhodného zaměstnání, poznání svých předností a způsobů jejich využití, poskytnutí pracovně-psychologického poradenství)
  2. praxe (získání praxe na konkrétním pracovišti, zprostředkování možnosti prezentovat se svou prací u potenciálního zaměstnavatele)
  3. aktivní hledaní zaměstnání (vlastní aktivita účastníků, na základě plánu hledání zaměstnání kontaktují zaměstanavatele)

  Výsledky projektu:

  • realizace 13 tříměsíčních kurzů ve spolupráci s ÚP Frýdek-Místek (2), Nový Jičín (4), Opava (3) a Ostrava (4)
  • zapojeno 191 uchazečů o zaměstnání (plán 168)
  • úspěšně podpořeno 165 uchazečů o zaměstnání - 143 účastníků kurz úspěšně zakončilo závěrečnými pohovory a získalo osvědčení, 22 účastníků již v průběhu kurzu uspělo na trhu práce (v místě praxe nebo jako výsledek řízené aktivity hledání zaměstnání)

  Zaměstnaní v průběhu a po ukončení kurzu:      35 osob (18,3 %)

  Zaměstnaní do půl roku po absolvování kurzu: 49 % účastníků


  Hodnocení programu účastníky:

  Vysoká spokojenost účastníků kurzů, zejména se to týká přístupu všech lektorů.  Jako nejzajímavější hodnotili témata - Komunikace, Řešení náročných životních situací, Hledání zaměstnání a Sebepoznání. Za nejpřínosnější považovali opět téma Efektivní komunikaci, ŘNŽS, Sebepoznání a Techniky organizace práce.

  Účastníci programů hodnotili také další osobní přínosy kurzu. Nejčastěji zmiňovaným přínosem programu bylo zvýšení schopnosti sebeprezentace, aktivnější přístup k řešení své situace, rozšíření znalostí o způsobech hledání pracovních míst. Účastníci také a pozitivně hodnotili snížení společenské izolovanosti, zvýšení sebejistoty a sebevědomí a často došli k rozhodnutí dále se vzdělávat a zvyšovat si své kompetence.

  Na otázku „Co Vám scházelo? Co byste doplnili?" se převážná část účastníků shodla na posílení výuky práce na počítači a také na tom, že by bylo vhodné, aby byla praxe finančně ohodnocena.


  Celkové hodnocení úspěšnosti účastníků projektu:

  Vzdělávací a poradenský program s praxí pro specifické skupiny dlouhodobě nezaměstnaných byl úspěšný. Již v průběhu tříměsíčního kurzu se vrátilo 18% účastníků na trh práce, nejvíce ze skupin DN do 25 let a nad 50 let, s velkými rozdíly v rámci okresů zapojených do projektu.

  Potěšující je statistika evidence účastníků programu CESTA s praxí s časovým odstupem půl roku zjišťovaná u 10 ukončených programů, kdy ze 152 osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob nad 50 let věku bylo vyřazeno z evidence ÚP 49%, opět nejvíce ze skupin DN do 25 let (56%) a osob nad 50 let (51%).

  nahoru

  Spolupracující firmy a organizace

  Na projektu formou bezplatné pracovní praxe spolupracovaly tyto firmy a organizace, kterým touto cestou děkujeme

  Praxi pro Bílovec umožnily tyto firmy

  • AUTOHITY CZ, s.r.o.
  • dm drogerie markt, s.r.o.
  • GAMI CZ Ostrava, s.r.o.
  • Giang Son Bac
  • IVACOM spol. sr.o.
  • Jiří Bártek zahradnictví, Jerlochovice
  • Jiří Brückner Zelenka - Caroline
  • Městský úřad Bílovec
  • Nemocnice vBílovci, p.o.
  • Pars Komponenty, s.r.o.
  • PENAM, a.s.
  • Plakor Czech, s.r.o.
  • TML, a.s.
  • ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, p.o.

  Praxi pro Frýdek Místek umožnily tyto firmy

  • ALPRESS, s.r.o.
  • Aporéma sdružení, Luliaková Pavlína
  • ČSSZ Frýdek Místek
  • D.I.SEVEN, a.s.
  • Eva Tichopádová
  • Giol anticor, s.r.o.
  • Ing. Karel Hanousek - Čerpací stanice ESSO
  • Ing. Petr Kopec, s.r.o.
  • Kristina Sklářová
  • LIBREX, spol. s.r.o.
  • Městský úřad Frýdek Místek
  • MŠ Havířov - Šumbark, p.o.
  • PRONTO autosalon spol. sr.o.
  • PV-Czech, s.r.o.
  • SLEZAN Frýdek-Místek, a.s.
  • Slezská diakonie
  • SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
  • Sportovní klub SquashStorm o.s.
  • Střední průmyslová škola, 28.října, p.o.
  • Střední škola technických oborů, p.o. Havířov
  • TOROLA eletronic, spol. sr.o.
  • TVARSTAV, s.r.o.
  • ZŠ a MŠ E.Krásnohorské

  Praxi pro Kopřivnice umožnily tyto firmy

  • ALS AGRO, a.s.
  • Béla Mihály KÁRPÁTI
  • Brose CZ, spol. sr.o.
  • Cirex cz, s.r.o.
  • Domov důchodců Frenštát p. R.,p.o.
  • Erich Jaeger, s.r.o.
  • Ing. Radovan Dřímal - pojišťovací zprostřdkovatel
  • Kaufland Česká republika, v.o.s.
  • Městský úřad Kopřivnice
  • Městský úřad Nový Jičín
  • Pavel Houzar - Bartoňova pekárna
  • Pečovatelská služba OASA o.p.s.
  • Potraviny u Laciny s.r.o.
  • Rieger Automotive International, a.s.
  • Skurka Vladimír - hostinská činnost
  • Vipmobil - Ivo Vávra
  • ZFP Akademie, a.s.
  • ZŠ 17. Listopadu, p.o.
  • ZŠ a MŠ Motýlek, p.o.

  Praxi pro Nový Jičín umožnily tyto firmy

  • Beneš - prodejna smíšeného zboží
  • dm drogerie markt, s.r.o.
  • Pečovatelská služba MÚ Nový Jičín
  • EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.
  • Katastrální úřad Nový Jičín
  • Městská knihovna Nový Jičín
  • Městské kulturní středisko
  • Nemocnice spoliklinikou vNovém Jičíně
  • Okresní soud vNovém Jičíně
  • Restaurant Maestro
  • TVARSTAV, s.r.o.
  • Vojenský opravárenský podnik 025, s.p.

  Praxi pro Opavu umožnily tyto firmy

  • Diakonie Českobratrské církve bratrské
  • dm drogerie markt, s.r.o.
  • Domov Bílá, p.o.
  • Domov-penzion pro důchodce Opava
  • Groda s.r.o.
  • Hruška, spol. s.r.o.
  • Charita Opava
  • Ivax Pharmaceuticals s.r.o.
  • Karel Machura - stavební firma, Melč
  • Kaufland Česká republika, v.o.s.
  • KOMAS, spol. sr.o.
  • Labužník - Fast Food s.r.o.
  • Lidl Česká republika v.s.o.
  • Marianum, p.o.
  • Marie Kramná KEŠ - výroba pracovních oděvů
  • Masarykova ZŠ a MŠ Melč, p.o.
  • Městský úřad Hlučín
  • Městský úřad Opava
  • Mgr. Miluše Psotová - Prima Lingua
  • MŠ Opava, Neumannova, p.o.
  • Opavsko - info, o.s.
  • OPTYS, spol. sr.o.
  • Ostroj a.s.
  • Roman Šlupina
  • Rudolf Tomáš TOMOS
  • Sírius, p.o.
  • Slezská nemocnice Opava, p.o.

  Praxi pro Ostravu umožnily tyto firmy

  • Auditorská společnost Ostrava, s.r.o.
  • AFP - Asociace finančních poradců s.r.o.
  • Behr Ostrava, s. r.o.
  • Centrum služeb pro silniční dopravu Praha
  • Církevní ZŠ a MŠ, Třinec
  • Cloverleaf, spol. s r. o.
  • D.I.SEVEN, a.s.
  • David Ševčík - restaurační činnost, Hotel Maria
  • Dětský domov FM, Bruzovská, p.o.
  • Dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
  • DHL Express (Czech Republic), s.r.o.
  • dm drogerie markt, s.r.o.
  • Exekutorský úřad Ostrava
  • EUROEKOLOGIE Czech Republic, s.r.o.
  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • FERRMON, spol. sr.o.
  • Hansley Herbal Cosmetics, s.r.o.
  • Charita Ostrava
  • Ing. Hana Habrnalová - účetní poradenství
  • IPO - STAR s.r.o.
  • IVACOM spol. sr.o.
  • JINPO PLUS a.s.
  • Jiří Kubica - Skvělý CZ
  • Knihovna Města Ostravy, p.o.
  • Krajský úřad Ostrava
  • Lenka Chmurová - VIP. Psí školka
  • Librex spol. s.r.o.
  • Marcela Podešvová - květiny
  • Mgr. Jiří Král - soudní exekutor
  • Nataša Laskovská - soukromý penzion pro seniory
  • NOVÁ HUŤ - OSTRAVA, spol. sr.o.
  • Obecní úřad Václavovice
  • Okresní soud v Ostravě
  • Okresní státní zastupitelství Ostrava
  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • RENA TEX CZ a.s., provoz PEREX
  • Pitstop Media, s.r.o.
  • Potápěči s.r.o.
  • QQ studio Ostrava, s.r.o.
  • Ruukki CZ, s.r.o.
  • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  • Sklář - průmyslové čištění a regenerace nemovitostí
  • Štěrkovny spol. sr.o.
  • ŽP Tažírny trub Svinov, spol. sr.o.
  • ZŠ Fr. Formana, p.o.
  • ZŠ Generála Píky, p.o.
  • ZŠ Kpt.Vajdy, p.o.

  nahoru

 • O nás