Ukončené projekty OP RLZ

 • Projekty ESF |
 • Ukončené projekty OP RLZ |
 • Poznejte své možnosti
 • Poznejte své možnosti

  "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

  nahoru

  O projektu

  Operační program: Rozvoj lidských zdrojů - Sociální integrace a rovnost příležitostí

  Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/2.2.15.3/0108

  Oblast realizace:      Moravskoslezský kraj

  Doba realizace:        1. 1. 2007  -  31. 10. 2008

  Cíl projektu: prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy při návratu na trh práce a dále prosazování principu rovnosti žen a mužů pro úspěšný vstup do zaměstnání

  Cílové skupiny:

  • ženy s malými dětmi a matky samoživitelky a muži v obdobné situaci
  • ženy dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou kvalifikací a ženy starší 50 let
  • ženy a muži po ukončení péče o osobu blízkou

  Projekt podpořil: celkem 68 osob (plán 60), 59 klientů splnilo podmínky programu a úspěšně kurzy ukončilo.


  Obsah projektu:

  1. Zpracování analýzy problematiky rovných příležitostí cílových skupin na trh práce. Formou dotazníkového šetření byly v období 01-08/2007 zjišťovány aktuální potřeby cílových skupin a potřeby a problémy zaměstnavatelů při zaměstnávání cílových skupin. Analýza byla zpracována na základě těchto výstupů.
  2. Vytvoření metodiky vzdělávacího a motivačního programu s následnou péčí zaměřeného na vyrovnání příležitostí mužů a žen při návratu do zaměstnání s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost.
  3. Pilotní ověření metodiky na pěti pilotních skupinách v Ostravě, Frýdku-Místku, Opavě a Havířově. Kurzy měly dvě části - vzdělávací část a část následné péče.
   • V rámci vzdělávací části programu klienti absolvovali semináře zaměřené na techniky efektivní komunikace, sebepoznání, poznání fungování trhu práce, osobní personalistiku, pracovní právo, ekonomiku a ekologii. V rámci programu absolvovali klienti 40 hodin práce na počítači. Účastníkům byla věnována individuální péče v rámci konzultací strategie hledání zaměstnání, konzultací k profesní orientaci na trhu práce a konzultací s psychologem.
   • V části následná péče klienti absolvovali témata zaměřená na strategii řešení náročných životních situací, tvorbu vlastního image, poradenství pracovně-právní a k zahájení podnikání.

  nahoru

 • O nás