Ukončené projekty OP RLZ

 • Projekty ESF |
 • Ukončené projekty OP RLZ |
 • Vzdělávací program s praxí
 • Vzdělávací a poradenský program s praxí pro dlouhodobě nezaměstnané

  Cílem všech motivačních a vzdělávacích aktivit, skupinového a individuálního poradenství, osobnostní a pracovní diagnostiky a odborné praxe v rámci tohoto programu je zlepšení uplatnění cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, především dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnaných osoby s nízkou kvalifikací. 

  Celková délka programu je 13 týdnů (384 hodin) z toho:

  • 168 hodin vzdělávacích a poradenských aktivit (nácvik efektivní komunikace, sebeprezentace u přijímacích pohovorů, příprava reprezentativního životopisu, motivačního dopisu, základy práce na PC - Word, Internet, mail, základy pracovního práva, skupinové a individuální psychologické poradenství)
  • 162 hodin praxe (odborná praxe dle pracovních zkušeností a profesních předpokladů účastníků u potenciálních zaměstnavatelů)

  • 52 hodin aktivního hledání zaměstnání

  Program je zakončen individuálními pohovory za účasti lektora - garanta skupiny a pověřeného pracovníka úřadu práce. Zaměřuje se na zpracování osobní strategie dalšího postupu v rámci uplatnění se na trhu práce

  Tento program byl vyvinut v rámci projetu Phare 2003 RLZ a ověřen ve spolupráci s Úřady práce ve Frýdku Místku, Novém Jičíně, Opavě a Šumperku v období 2005 - 2006. Úspěšnost programu je podložena těmito výsledky - téměř 15% účastníků se vrátilo na trh práce již v průběhu kurzu, 10% ihned po ukončení kurzu a dalších 10% získalo příslib zaměstnání.

  Program je nyní realizován v rámci projektu "Cesta - jsem na křižovatce a mám možnost volby" v rámci OP RLZ opatření 1.1. (viz Projekty ESF - MSK)

  nahoru

 • O nás