Kariérový koučink do škol

 • Projekty ESF |
 • Kariérový koučink do škol |
 • Výsledky projektu Kariérový koučink do škol
 • Výsledky projektu v počtech

  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 5

  Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 26

  Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků: 48

  Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem (žáků ZŠ/SŠ): 1019

  Seznam zapojených škol do projektu viz příloha.

  nahoru

  Výsledky projektu v číslech a nové produkty

  KA1 Profesní diagnostika
   
  1) ucelená metodika assessment centra zahrnující testovou baterii s doporučenými psychologickými testy a dotazníky pro určení profesních a osobnostních charakteristik žáků, způsob vedení interaktivního AC - Systemický workshop, Assessment cetrum Sebepoznání, testování a individuálního rozboru včetně způsobů provedení aktivity, vzorů formuláře Osobní předpoklady -motivačního dotazníku, skript, pomůcek apod.
   
  2) možnost využití testů:http://www.smrov.cz/projekty-esf/karierovy-koucik-do-skol/on-line-poradenstvi - slouží pro individuální rozbor
   
  3) skripta Sebepoznání pro ZŠ/SŠ - vydáno pod názvem Profesní diagnostika
   
  Celkové výstupy za projekt:
  Do KA1 zapojeno celkem 1059 žáků (600 SŠ + 459 ZŠ - plán 870, tj. překročení na 122%), 1059 žáků KA1 ukončilo, úspěšně podpořeno ale celkem 1019 (560 SŠ +  459 ZŠ) žáků, kteří získali celkové Osvědčení za KA 1,2,3.
   
  Nad rámec projektu prošlo úspěšně KA1 - 149 žáků
   
   
  KA2 Kariérový koučink
   
  1) zpracována metodika realizace, doporučené otázky, přístupy, návrhy postupu řešení příp. rizikových situací, nároky na lektora - kouče, vzor formuláře Plán osobního rozvoje, pomůcky atd. V metodice jsou zpracovány základní principy Kariérového koučinku, který  jsou např.: vliv na klienty obvykle nebude bezprostřední, ale zažijí zplnomocnění během krátké cesty, kterou společně s lektorem jako průvodcem urazí, jednodušší a přínosnější je konstruovat řešení, než odstranit problém, jasné stanovení cílů, kladením otázek, které mají klientům pomoci objevit vlastní řešení, konstruovat řešení v představách.
   
  2) testy slouží jako podklady ke sebekoučování a koučinku s lektorem: http://www.smrov.cz/projekty-esf/karierovy-koucik-do-skol/on-line-poradenstvi
   
  Popis výstup za projekt:
  Do KA2 bylo zapojeno celkem 1024 žáků (600 SŠ + 459 ZŠ - plán 870, tj. překročení na 122%), 1024 žáků KA2 ukončilo. Úspěšně podpořeno bylo celkem 1019 (560 SŠ +  459 ZŠ) žáků, kteří získali Osvědčení za KA1,2,3.
   
  Nad rámec projektu prošlo KA2 úspěšně 149 žáků.
   
  KA3 Kompetence pro trh práce
   
  1) zpracovaná metodika semináře vedoucího k posílení vybraných klíčových kompetencí žáků směřujících k úspěšnému vstupu na trh práce, posílení schopnosti efektivně komunikovat a posílení sebevědomí. Zpracována metodika realizace včetně doporučených her, týmových prací, pomůcek a prezentace v PWP pro žáky ZŠ a SŠ, skript, osvědčení apod.
   
  2) skripta k tréninku Kompetence pro trh práce
   
  3) trénink doplněn možností on-line poradenstvím - k dispozici vzory CV, motivačních dopisů apod.: http://www.smrov.cz/projekty-esf/karierovy-koucik-do-skol/on-line-poradenstvi
   
  Do KA3 bylo zapojeno celkem 1054 žáků (600 SŠ + 459 ZŠ - plán 870, tj. překročení na 122%), 1019 žáků KA3 ukončilo. Úspěšně podpořeno bylo celkem 1019 (560 SŠ +  459 ZŠ) žáků, kteří získali Osvědčení za KA1,2,3.
   
  Nad rámec projektu prošlo KA3 úspěšně 149 žáků.
   
  KA4 Osobní personalistika
   
  1) Výstupem je zpracovaná metodika semináře vedoucího k posílení kompetencí výchovného poradce jako odborníka v kariérovém poradenství, který dokáže účinně pomáhat žákům k vhodnému výběru studia a úspěšnému vstupu na trh práce. Zpracována metodika realizace včetně doporučených ukázek, týmových prací, pomůcek a prezentace v PWP zvlášť pro výchovné poradce ZŠ a SŠ, certifikáty, skript.
   
  2) Skripta Osobní personalistika
   
  3) Možnost využití  testů: http://www.smrov.cz/projekty-esf/karierovy-koucik-do-skol/on-line-poradenstvi
   
  Popis výstupu za celý projekt:
  Do KA4 celkem zapojeno 48 výchovných poradců (30 SŠ + 18 ZŠ - plán 32, tj. překročení na 150 %) a tento počet byl rovněž úspěšně podpořen - získal Osvědčení o absolvování kurzu.
  Nad rámec projektu prošlo úspěšně KA4 16 výchovných poradců.
   
  KA5 Kulatý stůl
   
  1) zpracovaná metodika realizace aktivity, osnovy příspěvků, prezentace v PWP, návrhy pomůcek apod.
   
  2) Sborník příspěvků z Kulatého stolu
   
  Popis výstupů za celý projekt:
  Dále KA5 bylo zapojeno celkem 281 žáků (183 SŠ + 98 ZŠ - plán 210, tj. překročení na 134 %) a 31 (13 ZŠ + 18 SŠ) výchovných poradců  aktivitu - tito KA úspěšně ukončili.
   
  Nad rámec projektu prošlo KA5 - 71 žáků a 1 výchovný poradce.

  nahoru

 • O nás