Kurzy koučovacího výcviku

 • Vzdělávání |
 • Kurzy koučovacího výcviku |
 • Výkonový koučink
 • Výkonový koučink a koučink ve vedení

  Dvoudenní kurz (celkem 20 vyučovacích hodin).

  Datum konání:  17. a 18. 6. 2022 Brno + 28. 6. 2022 on-line

  Čas kurzu: 9:00 - 16:30 hod. prezenční + 16:30 - 18:30 hod. on-line trénink

  Místo kurzu: Brno, NICOM a.s., Smetanova 3  // Ostrava, Dvorní 756/9 

  Vedoucí lektor: Mgr. Petra Svobodníková nebo Mgr. Hana Kaniová

  Obsah kurzu: 

  • Co je to výkonové koučování
  • Jak koučování ve firemní praxi funguje
  • Kde a kdy mohu koučink, koučovací styl či prvky koučinku v rámci vedení lidí využít
  • Jak správně stanovovat cíle pro koučování
  • Co je model GROW a jak podle této metodiky vést koučovací rozhovor
  • Vedení koučovacího rozhovoru s principem DUO
  • Techniky +Delta, Trojúhelník PEL, Negativní brainstorming

  Studijní materiály:

  • pracovní listy
  • e-learning 

  Cena: 7.000,- Kč (platební podmínky zde)

  Kurz je součástí komplexního výcviku Integrativních koučů a kurzu DVPP Koučink ve výchově a vzdělávání

  Koučování jako styl vedení je stále častěji více uplatňován ve firmách ve snaze uvolnit potenciál, zvýšit výkonnost, motivaci a odpovědnost zaměstnanců. Projevuje se především snahou omezit přímé příkazy a více zapojit zaměstnance do plánování a rozhodování ve firmě. Direktivní přístup (přikazování, úkolování, kontrola – kdy o všem rozhoduje manažer) pracovníky nerozvíjí, ponechává veškerou zodpovědnost za výsledky na manažerovi a zachovává tento stav. Vede to k tomu, že manažer je tedy často stále stejně (a někdy postupem času i více, vzhledem k měnícím se podmínkám prostředí) vytížený. Součástí koučování jako stylu vedení může být i individuální koučovací rozhovor manažera se zaměstnancem. Ten v běžné manažerské praxi trvá cca 30 - 45 minut, může být i kratší. Tento časový prostor je nezbytný k tomu, aby měl zaměstnanec, možnost se nad věcmi zamyslet hlouběji a efektivněji, než jak to dělá sám při běžné operativě. Efektivita koučování roste s časem. Čím déle jsou lidé koučováni, tím lepší výsledky vykazují. To je způsobeno tím, že roste jejich kompetentnost (zodpovědnost a schopnost dosahovat výsledků a růst, měnit se).

  Díky kurzu aplikujete získané zkušenosti do své vedoucí praxe. Budeme k tomu využívat model GROW, princip DUO a další techniky.

  A proč to děláme?

  Koučování ve vedení:

  • je nástrojem vedoucího pro osobní rozvoj lidí na pracovišti,
  • iniciuje rozvoj osobnosti, spočívající jak ve zralosti pro plnění úkolů (schopnosti, dovednosti), tak v psychické zralosti (sebedůvěra, odvaha, motivace, smysl konání, ochota převzít odpovědnost) pro dané pracovní místo,
  • dosahuje trvalého zlepšení pracovních výsledků,
  • je důvěrným procesem mezi nadřízeným a pracovníkem za účelem zlepšení výkonu pracovníka, přičemž základem je partnerský vztah obou zúčastněných,
  • znamená „požadovat a podporovat“, ne „být hodný a rozmazlovat“,
  • je podporou při řešení problémů, a to formou, která podporuje a rozvíjí pracovníkovi kompetence řešit problémy („pomůžu ti, aby sis uměl pomoci sám“),
  • je proces, který končí, je-li dosaženo společného cíle nadřízeného a pracovníka, většinou se spolupráce mezi koučujícím vedoucím a pracovníkem vyznačuje sledem mnoha dílčích procesů koučování, bez časového ohraničení a předem není omezen ani výsledný stupeň rozvoje pracovníka,
  • vyžaduje od vedoucího jak sociální kompetence, tak i osobní kompetence, znalosti o efektivním vedení koučovacího rozhovoru a určitou míru kompetencí plnit pracovníkovi úkoly (pak lze včas odhalit deficity a vytvořit program pro zlepšení výkonu),
  • dělá z člověka, kterého se daná věc týká, člověka, který se na věci podílí, uvědomuje si své možnosti ovlivnit situaci a stále více požaduje důvěru ve své schopnosti, které také v rámci dosažení cíle využívá,
  • je procesem společného rozvoje mezi nadřízeným a pracovníkem, a nelze jej proto nařídit. Vynucené koučování nemůže existovat, protože v důsledku nese odpovědnost za to, co udělá s nabídkou rozvoje od vedoucího sám pracovník. Ten nese ovšem i odpovědnost za důsledk,y které s sebou může nést odmítnutí této nabídky (Haberleitner a kol., 2009).

  Pro přihlášení na kurz můžete využít formulář níže:

   

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás