Kariérový koučink do škol

 • Projekty ESF |
 • Kariérový koučink do škol |
 • Aktuality
 • Kariérový koučink

  logo ESF OP VK

  Koučink - Středoškoláci, rozhodujete se, kterou vyskou školu si vybrat? Jakým směrem v budoucí profesi se dáte? Deváťáci, přemýšlíte, na kterou střední školu podáte přihlášku? Co chcete v životě dělat? Projekt Kariérový koučink do škol Vám pomůže!

  nahoru

  Přípravná fáze projektu Kariérový koučink do škol začala

  3. listopadu 2010

  Projekt Kariérový koučink do škol byl oficiálně započat. V současné době vyvíjíme unikátní metodiku založenou na bázi systemického kariérového koučinku.

  Více informací najdete zde.

  nahoru

  Workshopy k projektu

  1.3.2011

  Projekt Kariérový koučink do škol je zaměřen na nastavení rozhodovacích procesů při volbě dalšího studia či povolání. Výhodou tohoto projektu je využití moderních a efektivních koučovacích metod pro zplnomocnění žáků v jejich rozhodovacích procesech, měřitelnost výsledků a efektivity práce s žáky. Žákům projekt nabízí assessment centrum Profesní diagnostika, výcvik v Kompetencích pro trh práce (efektivní komunikace, práce s informacemi, sebeprezentace, time management) a zejména individuální kariérový koučink.

  Více se dozvíte na plánovaných workshopech:

  10.3.2011      Brno

  16.3.2011      Vsetín, Valašské Meziříčí

  18.3.2011      Karviná, Havířov

  23.3.2011      Ostrava, Opava

  Workshopy jsou určeny cílové skupině projektu žákům 3. a 4. ročníků středních škol, dále pak vedení škol, učitelům, výchovným poradcům, školním psychologům a rodičům.

  nahoru

  Prezentace projektu Kariérový koučink v Brně

  Dne 10.3.2011 proběhla prezentace projektu Kariérový koučink do škol v Brně.

  nahoru

  Workshop v Opavě

  Dne 22.3.2011 proběhne systemický workshop na Slezském gymnázou v Opavě. Zájemce o projekt Kariérový koučink srdečně zveme k účasti.

  nahoru

  Workshop v Ostravě

  Dne 29.3.2011 proběhne systemický workshop k projektu Kariérový koučink do škol v Ostravě na Gymnáziu Olgy Havlové. Zveme k účasti žáky 3. ročníků, učitele a rodiče.

  Pozvánku si můžete stáhnout zde.

  nahoru

  Workshop ve Vsetíně

  Dne 30.3.2011 proběhne ve Vsetíně systemický workshop v rámci projektu Kariérový koučink do škol.

  Pozvánku si můžete stáhnout zde.

  nahoru

  Workshop v Českém Těšíně

  Dne 31.3.2011 proběhne v Českém Těšíně systemický workshop v rámci projektu Kariérový koučink do škol.

  Pozvánku si můžete stáhnout zde.

  nahoru

  Assessment centrum Profesní diagnostika v Opavě

  Dne 4. 4.2011 proběhly dvě assessment centra Profesní diagnostika v Opavě v rámci projektu Kariérový koučink do škol. Následuje individuální koučink studentů.

  nahoru

  Assessment centrum Profesní diagnostika Český Těšín

  Dne 5.4.2011 proběhlo assessment centrum Profesní diagnostika v Českém Těšíně v rámci projektu Kariérový koučink do škol.Následuje individuální koučink studentů.

  nahoru

  Assessment centrum Profesní diagnostika v Ostravě

  Ve dnech 6. a 8.4.2011 proběhly dvě assessment centra Profesní diagnostika v Ostravě v rámci projektu Kariérový koučink do škol. Následuje individuální koučink studentů.

  nahoru

  Assessment centrum Profesní diagnostika ve Vsetíně

  Ve dnech 7.4.2011 a 18.4.2011 probíhá assessment centrum Profesní diagnostika ve Vsetíně v rámci projektu Kariérový koučink do škol. Následuje individuální koučink studentů.

  nahoru

  Úspěšné ukončení 1. běhu programu Kariérový koučink do škol realizovaného v Brně

  5. května 2011

  Dnes byl úspěšně ukončen 1. běh programu Kariérový koučink do škol v Brně.

  Studenti absolvovali tyto čtyři aktivity:

  1.     Profesní diagnostika - interaktivní zkušenostní workshop a kariérní testování formou assessment centra pomáhají účastníkům při rozhodování o jejich dalším studiu v návaznosti na volbu povolání, žáci prováděli testování, které je k dispozici on-line zde

  2.     Kariérový koučink - série schůzek vedených jako systemický kariérový koučink zajistila individuální přístup ke každému žákovi

  3.     Kompetence pro trh práce - účastníci se metodou zážitkového učení rozvíjeli v základních kompetencích nutných pro uplatnění na trhu práce - efektivní komunikaci, asertivitě a praktické psychologii

  nahoru

  Workshop v Karviné

  Dne 17. 5. 2011 proběhne v Karviné systemický workshop v rámci projektu Kariérový koučink do škol.

  nahoru

  Assessment centrum Profesní diagnostika v Karviné

  Dne 18. 5. 2011 proběhlo assessment centrum Profesní diagnostika v Karviné v rámci projektu Kariérový koučink do škol.Následuje individuální koučink studentů.

  nahoru

  Projekt Kariérový koučink do škol na Gymnáziu s polským vyučovacím jazykem

  3. 6. 2011 ukončili studenti gymnázia v rámci projektu Kariérový koučink do škol, výcvik Kompetence pro trh práce.

    Studenti mohou v rámci projektu absolvovat tyto aktivity:

  1.   Profesní diagnostika – interaktivní zkušenostní workshop a kariérní testování pomohou účastníkům při rozhodování  o   jejich dalším studiu v návaznosti na volbu povolání.

  2. Kariérový koučink – série schůzek vedených formou: systemický kariérový koučink, který zajistí individuální přístup ke každému účastníkovi

  3.   Kompetence pro trh práce – účastníci se metodou zážitkového učení budou rozvíjet v základních kompetencích nutných pro uplatnění na trhu práce –  efektivní   komunikaci asertivitě a praktické psychologii

  4.   Kulatý stůl – setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů a vzdělavatelů zajistí přísun aktuálních informací z lokálního trhu  práce

  nahoru

  Seznam škol zapojených do projektu

  Pro tyto školy jsme realizovali Kariérový koučink do škol viz příloha.

  nahoru

 • O nás