Kariérový koučink do škol

 • Projekty ESF |
 • Kariérový koučink do škol |
 • On-line poradenství
 • On-line poradenství Kariérový koučink do škol

  logo esf

  On-line poradenství je připraveno jako doplnění přímé práce s žáky a pedagogy v rámci projektu Kariérový koučink do škol. 

  V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na e-mailu: info@smrov.cz.

  nahoru

  KA 1 Profesní diagnostika

  Pro určení profesní profilace se můžete řídit vlastním úsudkem (koučink) nebo využít řadu testových metod. Testy a dotazníky jsou věnovány různým oblastem:

  1) Osobnostní testy a dotazníky

  Existuje velké množství testů a dotazníků, které popisují osobnost člověka. Dále uvádíme ty nejčastěji používané.

  Eysenckův osobnostní dotazník (EOD) – dostupné v Psychodiagnostice

  Patří k nejrozšířenějším osobnostním dotazníkům na celém světě, lze. Je velmi jednoduchý jak pro testované osoby, tak i uživatelsky příjemný pro examinátory. Původní Eysenckův osobnostní dotazník obsahoval pouze 2 faktory - neuroticismus a extraverzi. Později H. J. Eysenck doplnil svou teorii o třetí faktor - psychoticismus. Test se skládá celkem z 57 otázek. Test je k dispozici ve dvou paralelních formách A, B. Obdoby tohoto testu jsou dostupné také na webu, např. http://www.psychotestyzdarma.cz/eysenckuv-test-temperamentu/

  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

  Test osobnosti, který vycházející z Jungovy typologie. Používá se často v psychologii organizace a práce. Popisuje osobnost ve čtyřech dimenzích (Introverze - Extroverze, Smysly - Intuice, Myšlení - Cítění, Usuzování - Vnímání), na jejichž základě je stanoveno celkem 16 osobnostních typů. Dotazník je součástí knihy Typologie osobnosti pro manažery

  od Michala Čakrta (1996) nebo je k zakoupení v Testcentru jako Dotazník typologie osobnosti – GPOP nebo naleznete na webu po zadání hesla test osobnosti, např. zde http://testosobnosti.zarohem.cz/ nebo http://www.mujtyp.cz/typy-osobnosti/

  Dále se můžeme setkat s testy jako Hogan Personality Inventory (HPI), test barev apod., jelikož jsou prodávány komerčními firmami, které nejsou schopny či ochotny prokázat validitu testů, nebudeme se jimi dále zabývat. Stejná potíž je také sice se zajímavými, ale těžko validovanými projektivními testy, např. Lüscherova klinická diagnostika. Ty tradiční projektivní metody jako test stromu, kresba postavy je možno používat jen speciálně vyškolenými odborníky.

   

  2) Testy profesní orientace

  Podle teorie Johna Hollanda každý z nás má podle své hierarchie hodnot sklon preferovat povolání patřící do jedné z šesti velkých skupin pracovního prostředí. Tento sklon se projevuje již v době první volby povolání. Každý člověk je podle této teorie orientován buď řemeslně, intelektuálně, podpůrně, konformně, persuasivně nebo esteticky.

  Šest typů profesionální orientace jsou u každého člověka seřazeny podle své relativní síly. Hlavní směr volby povolání nebo směr zájmů člověka je pak určován typem, který stojí v čele jeho osobní hierarchie a je doplněn dalšími 2 typy.

  Tuto hierarchii zjišťujeme např.:

  • Dotazníkem volby povolání (DVP)
  • Testem struktury zájmů (AIST-R)
  • Testem profesních zájmů (B-I-T II)

  Dostupné: http://www.testcentrum.com/testy

  Zajímavým testem vycházejícím ze stejné teorie J. Hollanda je také Obrázkový test profesní orientace, který najdete v publikaci Pro jaké povolání se hodím?, autora testu a knihy Antonína Mezery (str. 228-242) a který je vhodný pro žáky základních škol.

  Různé obdoby dotazníků vycházející ze stejné teorie naleznete také na webu, stačí zadat do vyhledávače heslo „test profesní orientace“, vyjede např. http://test-osobnosti.primat.cz/vyberovy-test/1/, http://www.psychotesty.psyx.cz/proforient/vedma0.php a řada dalších.

   

  3) Testy motivace k práci

  Převládá názor, že lidé pracují pro peníze. Ty mají jistě velký význam, ale pouze o peníze nejde. Když se nad důvody, proč pracujeme, zamyslíme déle, zjistíme, že motivů je velké množství. Jsou lidé, kterým na výdělku příliš nezáleží, a cení si více jiných věcí - například osobního pohodlí nebo práce je jim koníčkem a nebo mají dostatek času po práci věnovat se svým zálibám (Bělohlávek, 26, 2006). Různé typy lidí dávají přednost různým způsobům uspokojování potřeb. 

  Další testy motivace dostupné na webu naleznete po zadání hesla test motivace k práci např. zde: http://www.cesta-k-uspechu.cz/news/test-odkud-prameni-vase-motivace-/, http://www.psychotesty.psyx.cz/mach/vedma0.php

   

  4) V rámci Assessment centra máte možnost získat zpětnou vazby od spolužáků a lektora na sebe sama a svou pozici v týmu. K tomu lze použít také test týmových rolí.

  S výstupy on-line testování nás kontaktujte na e-mailu info@smrov.cz k dohodnutí termínu rozboru.

  nahoru

  KA2 a 4 Kariérový koučink

  On-line poradenství pro žáky a pedagogy zaměřené na koučování (KA2,4)

  1. V rámci sebekoučinku si ujasněte svůj cíl, který musí být:

  S – specifický – konkrétní, jasně a srozumitelně formulovaný

  M – měřitelný – výsledek můžeme změřit, známe kritérium, podle kterého určíme, jak cíl naplňujeme

  A – ambiciózní a akceptovatelný – je dostatečně náročný, smělý a motivující, ale současně vnitřně akceptovaný – skutečně jej klient dosáhnout chce

  R – realistický – je reálně zvládnutelný

  T – termínovaný – jasně stanovený termín, kdy klient začne s plněním a kdy chce cíle dosáhnout.

  Cíl musí být malý, jednoduchý a skutečně dosažitelný. Cíl musí být pozitivní náhradou chování. Cíl musí být důležitý. Cíl musí být popsán jako začátek nového chování (Berg, 1992).

  Cíl musíme zkoumat také z pohledu sociálních a vztahových souvislostí (jak dosažení cíle pozná kamarádka, rodiče,… co se po dosažení cíle změní na tvém vztahu ke spolužákům, rodičům?). A také z pohledu různých situačních souvislostí (jak se to, že doma dosáhneš cíle, projeví ve škole, co všechno tvůj posun ovlivní ve tvém soukromí) (Parma, s. 35, 2006).

  Důležité je si uvědomit, že nemůžeme pracovat s něčím, na co nemáme vliv. Cíl „chci, aby se změnila matka“ není správně stanový cíl. Ptáme se klienta „Jaký máš vliv na svůj cíl?“

  A posledním aspektem stanovení cíle je motivace  k jeho dosažení. „Jak moc chceš tento cíl naplnit?“ Pokud méně než 80%, tak je cíl špatně stanovený a pokračujeme v jeho formulaci znovu.

   

  2. Napište si 1 dovednost, kterou chcete rozvíjet a určete, kde na škále jste nyní, určete, kde jste byli v této dovednosti např. před 10 lety a určete, kde je tato dovednost na škále optimální:

  ……………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Dále můžete zhodnotit, co takového jste za 5 let už udělali v rozvoji své dovednosti, co vám v rozvoji dovednosti fungovalo lépe, co vám v rozvoji dovednosti pomáhalo. (Jdete do minulosti za výjimkami, zdroji). Dále se podívejte do budoucna, když si představíte, že jste udělali posun v rozvoji dovednosti o 1 bod, jak to vypadá, co děláte, kdo si toho všiml, co musíte udělat pro posun v rozvoji dovednosti o 1 bod?

  Škály také můžete skládat do tzv. kola rovnováhy, kde můžete sledovat, jak jeden faktor ovlivní další faktory. 

  3. Práce s kolem rovnováhy

  Zde si můžete stáhnout soubor jako podklad pro přípravu na individuální koučink. Jde o kolo rovnováhy. Rozbor provádějte se svým koučem v rámci individuálního koučinku.

  Po zpracování vlastního Kola rovnováhy jej přineste na individuální konzultaci nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@smrov.cz. 

  nahoru

  KA3 a 4 Kompetence pro trh práce - Vzory životopisů

  On-line poradenství pro žáky a pedagogy (KA 3,4)

  Zde si můžete prohlédnou vzory životopisů, které Vám budou inspirací při tvorbě vlastního:

  - Životopis

  - Evropský životopis

    Dalši možnosti jak napsat životopis včetně typů jejich použití (najdete na konci každého životopisu):

  - Chronologický životopis

  - Zkušenostní životopis

  - Chronologické - zkušenostní životopis

  Ukázka nevhodného (tatko určitě ne!) a přepracovaného životopisu, který přišel na naše personální oddělení včetně průvodního dopisu.

  Po zpracování vlastního CV nás kontaktujte: info@smrov.cz k další konzutlaci.

  nahoru

  KA3 a KA4 Kompetence pro trh práce - Vzory motivačních dopisů

  On-line poradenství pro žáky a pedagogy (KA3,4)

  Zde si můžete prohlédnout vzory motivačních dopisů a inspirovat se tak při psaní toho svého.

  - Ukázka motivačního (průvodního) dopisu - tzv. naslepo

  - Ukázka motivačního (průvodního) dopisu - reakce na nabídku

  Po zpracování vlastního motivačního dopisu nás kontaktujte: info@smrov.cz k další konzutlaci.

  nahoru

 • O nás